تبلیغات
تا ته دنیاآآآآآآ... - حسابداری

حسابداری عبارتست از مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص رویدادهای مالی می‌نماید و اطلاعات را در قالب گزارش‌هایی در اختیار استفاده‌کننده‌گان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.

مراحل [ویرایش]

به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:

  1. ثبت فعالیتهای مالی
  2. طبقه بندی اقلام ثبت شده
  3. تلخیص اقلام
  4. تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

مفاهیم اصلی حسابداری [ویرایش]

مفاهیمی مثل بدهکار، بستانکار، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، دفتر کل، معین، تفضیلی و دفتر روزنامه از مفاهی پایه‌ای حسابداری است.

حسابداری دوطرفه و معادله حسابداری [ویرایش]

در روش حسابداری دوطرفه یک موجودیت فرضی عامل فعالیت اقتصادی است که از صاحبان حقیقی و حقوقی آن مستقل است (اصل تفکیک موجودیت اقتصادی). به موجودیت اقتصادی، شخصیت تجاری، شخصیت اقتصادی و واحد تجاری نیز می گویند. در این روش حسابها به سه دسته کلی دارایی، بدهی و سرمایه تقسیم می‌شوند که معادله زیر همواره برای آنها صادق است.
داراییها = بدهیها + سرمایه
این بدین معنی است که دارایی های یک موجودیت اقتصادی برابر مجموع تعهدات آن به اشخاص ثالث و حقوق صاحبان آن است.

مثال:
سه کشاورز تصمیم می گیرند تا در زراعت یک زمین کشارزی با هم شریک شوند. نفر اول 100000ریال، نفر دوم 50000 ریال و نفر سوم 20000ریال روی این فعالیت سرمایه گذاری می کنند. همچنین در مجموع 150000ریال وام بانکی دریافت می کنند. برای شروع زراعت یک تراکتور به قیمت 160000ریال و 200 کیلو کود به مبلغ 120000ریال خریداری نموده و باقی پول خود را در بانک می گذارند. پس داریم:

دارایی = 160000ریال (تراکتور) + 120000ریال (کود) + 40000ریال (وجه نقد) = 320000ریال
بدهی = 150000ریال (وام بانکی)
سرمایه = 100000ریال (آورده نقدی نفر اول) + 50000ریال (آورده نقدی نفر دوم) + 20000ریال (آورده نقدی نفر سوم) = 170000ریال

در نتیجه خواهیم داشت:

320000 = 150000 + 170000

تعریف دارایی [ویرایش]

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه‌معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده‌است.

تعریف بدهی [ویرایش]

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته‌است.

تعریف سرمایه [ویرایش]

سرمایه عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.

سرمایه، بدهی موجودیت اقتصادی به صاحبان آن است.

تئوری حسابداری [ویرایش]

علم حسابداری امروزه دارای یک چارچوب نظری است که شامل موارد زیر می باشد:

  • مفروضات و اصول حسابداری
  • اهداف گزارشگری مالی
  • خصوصیات کیفی اطلاعات مفید
  • اجزای گزارش مالی شامل چگونگی نمایش و طبقه بندی اطلاعات
  • اصول و روش های محاسبه اطلاعات مالی

مفروضات حسابداری [ویرایش]

این مفروضات روش طبقه بندی و گزارش دهی مالی را روشن می سازند و شامل موارد زیر هستند:

فرض تفکیک موجودیت اقتصادی
فعالیت های اقتصادی و تجاری که در قالب یک مشارکت انجام می شود از فعالیت اقتصادی مشارکت کنندگان جدا در نظر گرفته می شود و این مشارکت به عنوان یک موجودیت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می شود.
فرض دوره مالی
در جهت امکان پذیر ساختن تهیه گزارشات مالی، عملکرد پیوسته یک موجودیت اقتصادی به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود تا قابلیت مقایسه گزارش ها فراهم آید.
فرض تداوم فعالیت
برای انتخاب روش محاسبات و تهیه گزارش فرض بر این است که موجودیت اقتصادی جاودانه است و فعالیت های آن تا آینده ای دور ادامه خواهد داشت مگر اینکه شواهد محکمی خلاف این فرض وجود داشته باشد.
فرض واحد پول
در حسابداری پول واحد کمی کلیه رویدادهای مالی است. در نتیجه تمام مقادیر از مرحله ثبت باید به واحد پولی تبدیل شود که معمولاً ارز رایج کشور می باشد (در ایران ریال).
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
آمار سایت